top of page
Anchor 1

אהבות רבות קשורות בביתנו

והאהבות קשורה בהם דאגה

והשלום- תבלין טוב..

שנרצה לפזר על כל מרחבי חיינו ומרחבי ביתנו

בתוכנו פנימה, בביתנו, ובכל החצרות של חיינו

דגם מבורך, סלוני, ורחב

ססגוני ומספר מאוירת הבית

אתה שלום וביתך שלום - מלבני

230.00 ₪מחיר
    bottom of page