top of page
Anchor 1

-היה כעץ שתול

 , להיות גמיש בקורות הימים  ,  שורשים עמוקים 

צמרת ששואפת אויר הרים

פירות, לבלוב ועדנה

תפילה עמוקה להצלחה

 

והיה כעץ שתול מלבני

130.00 ₪מחיר
    bottom of page